Oprema za picerije

Oprema za picerije

dome_fronte_2020.0x634
PIZZA PEĆI
PIZZA STOLOVI
FORMATIZERI ZA TIJESTO
mikseri-za-tijesto
MIKSERI ZA TIJESTO
OSTALA OPREMA I SITAN INVENTAR